Terms and Conditions

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het gebruik van de website van The Hague Convention Bureau, KvK Haaglanden nummer 7054 9354. Contactinformatie vindt u onderaan deze voorwaarden.

1. Voorwaarden voor het Gebruik van de Website

Al het gebruik van de website www.theconferencethehague.com (“de site”) is onderhevig aan de hiernavolgende voorwaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, staak dan onmiddellijk het gebruik van de site.

U mag deze algemene voorwaarden uitprinten en bewaren. Deze voorwaarden gelden als een wettelijke overeenkomst tussen u en ons die alleen met onze toestemming kan worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de voorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen door ze te wijzigen op de site.

Diensten die op de site worden aangeboden, worden geleverd door The Hague Convention Bureau of door partners van The Hague Convention Bureau. In de eerste plaats betekent dit dat er een contract bestaat tussen de gebruiker en onze partner, en niet met The Hague Convention Bureau. Alhoewel The Hague Convention Bureau alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om te zorgen dat er betrouwbare aanbieders op de site staan, aanvaart het geen aansprakelijkheid voor de diensten van dergelijke partners. Voor diensten geleverd door partners gelden de algemene voorwaarden van de partner, die beschikbaar zijn op de website van de partner.

2. Juistheid van Informatie

The Hague Convention Bureau ("we") do our best to ensure all information on the Site is accurate. If you find any inaccurate information on the Site let us know and we will correct it, where we agree, as soon as practicable. You should independently verify any information before relying upon it.

We make no representations that information is accurate and up to date or complete and accept no liability for any loss or damage caused by inaccurate information. This Site gives a large amount of data and there will inevitably be errors in it, particularly because dates and times of events change and cancellations occur. You are advised to check directly with the organisers of the event concerned before making any arrangements.

3. Onze Aansprakelijkheid

We bieden de informatie op deze site kosteloos aan en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade, gederfde winst, omzet of goodwill als gevolg van uw gebruik van de site of de informatie op de site.

We zijn de distributeur (en niet de uitgever) van materiaal dat door derden en gebruikers van de site wordt geleverd. Meningen, adviezen, statements, diensten, aanbiedingen, of andere informatie of materiaal verschaft of beschikbaar gesteld door derden, inclusief informatieleveranciers en gebruikers, zijn toe te schrijven aan de auteurs of distributeurs en niet aan ons. Wij onderschrijven niet noodzakelijkerwijs noch zijn we verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van meningen, adviezen of statements op de site.

4. Algemeen

Any formal legal notices should be sent to us at the address at the end of these Terms by email confirmed by post.

Verdere Informatie

The Hague Convention Bureau, KvK Haaglanden nummer 7054 9354, is de officiële organisatie ter promotie van Den Haag als bestemming voor zakelijke evenementen en congressen, gefinancierd door de gemeente Den Haag.

Contactgegevens The Hague Convention Bureau

The Hague Convention Bureau

43c Grote Marktstraat
2511 BH The Hague
The Netherlands

VAT registration number: NL85 8370 037B01
T: +31 70 3618888 | Email