De kennisinfrastructuur

Den Haag wordt van oudsher geassocieerd met vrede en recht en heeft expertise van wereldklasse in huis. De rijke kennisinfrastructuur van de stad omvat meerdere sectoren, waaronder cybersecurity, IT en telecommunicatie, duurzaamheid en energie, legal en finance, en olie en gas.

Vrede & Recht

Sinds Den Haag in 1899 het eerste internationale vredescongres hield, is de stad een klinkende naam op het wereldtoneel. De stad heeft zich sindsdien ontwikkeld tot de tweede VN-stad van de wereld, na New York. Meer dan 10.000 mensen werken er iedere dag aan een betere en meer vreedzame wereld. Een prestatie van formaat, die heeft zich heeft vertaald naar de aanwezigheid van belangrijke internationale organisaties als Europol, het Internationaal Strafhof en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens, die in 2013 de Nobelprijs won.

Cybersecurity

Onze stad huisvest het grootste veiligheidscluster van Europa: The Hague Security Delta. Deze bundeling van kennis en expertise van 400 veiligheids-gerelateerde organisaties trekt andere bedrijven naar de regio, biedt werk aan meer dan 13.000 mensen en is verantwoordelijk voor 25% van de Nederlandse omzet in de veiligheidsbranche. Belangrijke internationale ontdekkingen en doorbraken op het gebied van cybersecurity, forensisch onderzoek, nationale veiligheid en vitale infrastructuur vinden hun oorsprong in de Haagse regio. Aangezien onze wereld een hoge mate van mondialisering en verwevenheid kent, vormt The Hague Security Delta geen opzichzelfstaande groep van gespecialiseerde bedrijven. Behalve met zijn regionale hubs, deelt het cluster zijn kennis met vele vooraanstaande internationale partners en werkt het samen met veiligheidsclusters in de VS, Canada, Singapore, Zuid-Afrika en andere landen.

‘De Haagse Security Delta Campus is een smeltkroes van kennisinstituten, overheidsinstellingen en bedrijven … Wij innoveren hier samen met zakelijke partners, overheden of kennisinstellingen.’

Pim Volkers
- Fox-IT

IT & Telecom

Nederland loopt in technologisch opzicht voorop en is een van de best bekabelde landen ter wereld, met een uitstekende glasvezelinfrastructuur die in het hele land bijdraagt aan een hoogwaardige internettoegang. Op haar beurt is Den Haag trots op haar gerenommeerde IT- en telecommunicatiesector, een efficiënt netwerk dat een soepele samenwerking tussen de betrokken bedrijven faciliteert. De stad fungeert als een toegangspoort naar kennis en innovatie op het gebied van IT en telecommunicatie. Bovendien wordt de sector constant verrijkt door de instroom van de jonge en ambitieuze mensen die deelnemen aan de hoogstaande studieprogramma's van de TU Delft en de Haagse Hogeschool, variërend van elektrotechniek, wiskunde en informatica tot een internationale master communicatiemanagement.

Met zo'n efficiënte infrastructuur en een zichzelf aanvullende pool van talent is het geen verrassing dat Den Haag een ideale vestigingslocatie is voor nationale en internationale IT- en telecommunicatiebedrijven. Bekende instellingen die hun hoofdkantoor in de stad hebben zijn de Nationale Nederlandse Mededingingsautoriteit, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Den Haag trekt daarnaast ook multinationals aan, waaronder bekende namen als AT&T, Huawei, Nokia en Siemens.

‘Bedrijven werken meer en meer samen, en hier in Den Haag kan dat, omdat je hier zeer korte lijnen hebt met collega's in andere sectoren.’

Mark Klein
- CEO van T-Mobile

Energie & Duurzaamheid

Al decennialang ligt de focus van Den Haag op duurzame energie en het benutten van nieuwe technologieën met een positieve impact op het milieu. In het verlengde daarvan heeft de gemeente Den Haag zichzelf recentelijk het ambitieuze doel gesteld om in 2040 een CO2-neutrale stad te zijn. De eerste initiatieven, waaronder de oprichting eind 2015 van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie met het hoofdkwartier in Den Haag, geven blijk van een veelbelovende start op weg naar het bereiken van dit doel. Het potentieel om deze ambitie waar te maken wordt verder benadrukt door de aanwezigheid van bedrijven als Aegon, die hoog scoren op de Dow Jones Sustainability Index.

Den Haag is ook de thuisbasis van een van de bekendste namen binnen de olie- en gasindustrie, Royal Dutch Shell, en vormt daarnaast een regionale uitvalsbasis voor andere belangrijke spelers als bijvoorbeeld Kuwait Petroleum (Q8). Ook netwerk- en brancheorganisaties als NOGEPA en de VNPI, die de belangen behartigen van bedrijven met exploitatierechten voor Nederland, zetelen in Den Haag. Deze infrastructuur opent een scala aan interessante mogelijkheden. Verschillende internationale olie- en gasbedrijven, waaronder CB&I, zijn in Den Haag gevestigd.

‘Den Haag is een ideale locatie voor het hoofdkantoor van CB&I. Nederland heeft een centrale ligging, een stabiel economisch, fiscaal en politiek klimaat en een uitstekende infrastructuur. In Den Haag bevinden we ons in het hart van onze sector.’

Phil Asherman
- Directeur en CEO van CB&I

Legal & Finance

Den Haag speelt een sleutelrol binnen de juridische en financiële sector. Bedrijfstakken als assurantiën, vermogensbeheer en pensioenbeheer zijn in de stad goed vertegenwoordigd en bieden werk aan zo'n 13.000 mensen. Deze sector kan niet zonder alertheid, ervaring, kennisdeling, een stabiele omgeving en een adequaat bestuur en Den Haag levert. De aanwezigheid van overheidsinstellingen en toezichthoudende instanties als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, van meerdere verzekeringsmaatschappijen, waaronder Aegon International BV en de Zurich Insurance Group, en van belangrijke investeringsbanken, waarvan ING en Deutsche Bank slechts twee van de vele grotere spelers zijn, zorgen voor de stabiliteit en verwevenheid die iedere gezonde financiële sector nodig heeft om te gedijen.

Al deze elementen worden versterkt door onderwijsfaciliteiten van internationale allure. Een voorbeeld hiervan is de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit, die financiële en managementopleidingen van het allerhoogste niveau biedt en zo het aanbod van gespecialiseerd talent voortdurend ververst. Het prestige van Den Haag, dat wordt versterkt door de aanwezigheid van grote en diverse kennishubs, zorgde bovendien onlangs nog voor nieuwe perspectieven. De oprichting in januari 2012 van het tribunaal voor internationale financiële geschillen (P.R.I.M.E. Finance) was voor andere partijen het startsein om zich bij de constant groeiende financiële sector van de stad aan te sluiten, en zorgde daarnaast voor nauwere banden met het juridische domein.

‘Met een internationale community van meer dan 50.000 mensen in en rondom Den Haag, heeft de stad onze werknemers veel te bieden. Den Haag is een aantrekkelijke omgeving om in te wonen en te werken. Dit in combinatie met de centrale locatie, maakt deze stad de ideale thuisbasis voor ons bedrijf.’

Jeroen Drost
- CEO van NIBC Bank N.V.